احمد محمدی | سیویلیکا

احمد محمدی

استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا

معرفی

استان
قزوین
شهر
بوئین زهرا

سمتهای علمی و اجرایی احمد محمدی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا (عضو هیات علمی)
  • کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی (دبیر اجرایی)
  • دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک (دبیر اجرایی)

مقالات احمد محمدی در کنفرانس های داخلی

بهبود یکالگوریتم اکتشافی مربوط به مسائل بستهبندی و برش
سال 1392
ارائه شده در بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
استفاده از شبکه های سنسور بی سیم در پایش هوشمند آلودگی های تالاب انزلی
سال 1394
ارائه شده در سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
تحلیلی بر مدلهای گوناگون سیستم حمل و نقل هوشمند
سال 1395
ارائه شده در نخستین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
طراحی نیروگاه بادی با استفاده از اجزای کوچک، با هزینه کم و امکان ساخت اجزا در داخل کشور
سال 1396
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
بررسی تاثیر ریزگرد ها بر تاسیسات انتقال برق استان خوزستان
سال 1396
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک