احمدرضا شکارچی زاده | سیویلیکا

احمدرضا شکارچی زاده

گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه نجف آباد، اصفهان، ایران

معرفی

استان
اصفهان
شهر
نجف آباد

سمتهای علمی و اجرایی احمدرضا شکارچی زاده در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه علوم اجتماعی و تحقیقات علوم انسانی (هیات تحریریه)
  • فصلنامه مدیریت ، حسابداری و اقتصاد (هیات تحریریه)
  • فصلنامه روانشناسی،علوم تربیتی و علوم اجتماعی (هیات تحریریه)

مقالات احمدرضا شکارچی زاده در ژورنال های داخلی

The Application of Tichy's Model In Iranian Public Universities
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری