آقای دکتر ebrahim abbasi

Dr. ebrahim abbasi

استاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181718)

110
136
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers