آقای دکتر Nader Mehregan

Dr. Nader Mehregan

استاد دانشگاه بوعلی سینا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181719)

39
83
1
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers