آقای دکتر Mohammadnabi Sheyhaki Tash

Dr. Mohammadnabi Sheyhaki Tash

استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181757)

24
93
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers