ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

خانم Fatemeh Bazazan

Fatemeh Bazazan

دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181790)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Fatemeh Bazazan در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا

سمتهای علمی و اجرایی Fatemeh Bazazan در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Fatemeh Bazazan Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی ادغام مدل زیست محیطی و ساختاراقتصادی بارویکردداده ستانده مطالعه موردی استان تهراندومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
2دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تقاضای حامل های انرژی برای خانوارهای شهری و روستایی کشور: رویکرد تابع تقاضای تقریبا ایده آلاولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
3دریافت فایل PDF مقالهبرآورد کشش های تقاضای حامل های انرژی در بودجه خانوارهای کشوراولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر هدفمند کردن یارانه انرژی برق بر تقاضای آن در بخش خانگیبیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق1393
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد باز بودن بازار مالیاولین کنفرانس ملی اقتصاد، حسابداری و اموربانکی1397
6دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ساختار اقتصادی و پیوندهای پسین و پیشین مناطق نفت خیز ایرانپنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت1399
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربیماری كووید ١٩ بر مناطق نفت خیز ایران (مطالعه موردی: استان خوزستان)پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت1399

Fatemeh Bazazan Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهنقش و اهمیت ابعاد اقتصاد فضا در محاسبه جداول داده ستانده منطقه ای پدیده فراموش شده در ایرانفصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران1385
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی کمی رابطه بین ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده ستانده 28 استان کشورفصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران1385
3دریافت فایل PDF مقالهتامل بیشتری در خصوص توابع سهم مکانی نوین بین ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده ستانده منطقه ای:مطالعه موردی استان تهرانفصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران1386
4دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اثرات بازخوردی و سرریزی در قالب الگوی داده-ستانده دو منطقه ای مطالعه موردی استان تهران و سایر اقتصاد ملیفصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران1388
5دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی خسارت اقتصادی منطقه ای ناشی از فجایع طبیعی:مطالعه موردی زلزله تهرانفصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران1395
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر هدفمندی یارانه انرژی برق بر تقاضای خانوارها به تفکیک شهر و روستا در ایران (یک رهیافت سیستمی)فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران1394
7دریافت فایل PDF مقالهاثرات بهبود کارایی سوخت های فسیلی در صنایع انرژی بر: رویکرد تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بین زمانیفصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران1395
8دریافت فایل PDF مقالهسنجش میزان انتشار دی اکسید کربن توسط بخش های مختلف تولیدی و خانوارها ناشی از مصرف انرژی در ایران رویکرد داده - ستانده زیست محیطی)فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی1394
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی سیاست های دولت در کاهش فقر در ایراندوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی1394
10دریافت فایل PDF مقالهاثر توسعه گردشگری بر اقتصاد شهرستان نیشابوردوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی1393
11دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه بهره وری و کشش جانشینی بخش صنعت اقتصاد ایرانفصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران1397
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین توهم مالی و رشد اقتصادی در ایران طی سال های 1393-1357فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی1397
13دریافت فایل PDF مقالهرشد بخشی و اثر آن بر درآمد جنسیتی نیروی کار در ایران (رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی)فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان1395
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام رویکرد رگرسیون گارچ بوت استرپفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1393
15دریافت فایل PDF مقالهاثرات بازگشتی ناشی از بهبود کارایی برق، سوختهای فسیلی و نهاده انرژی در صنایع انرژی بر: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبهفصلنامه تحقیقات اقتصادی1397
16دریافت فایل PDF مقالهسنجش اثرگذاری گردشگری خارجی بر تولید بخشی در اقتصاد ایران - رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعیفصلنامه تحقیقات اقتصادی1399
17دریافت فایل PDF مقالهتهیه جدول داده- ستانده چندمنطقه ای ایران بر پایه روش CHARMفصلنامه پژوهشنامه اقتصادی1399
18دریافت فایل PDF مقالهاثر تکانه های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام رهیافت SVARمدیریت دارایی و تامین مالی1394
19دریافت فایل PDF مقالهتحلیل نقش حمل ونقل در اقتصاد ایرانفصلنامه برنامه ریزی و بودجه1384
20دریافت فایل PDF مقالهاثرات اقتصادی ورود گردشگران داخلی به استان خراسان رضویفصلنامه پژوهشنامه اقتصادی1399
21دریافت فایل PDF مقالهآثار توزیعی مالیات بر دی اکسید کربن بر مخارج خانوارها در ایران – رویکرد داده ستانده زیست محیطیفصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد1399
22دریافت فایل PDF مقالهمقاله پژوهشی: بررسی نقش نوآوری بر درآمد گردشگری کشورهای اسلامی گروه D۸دوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی1398
create: 2 June 2019 - view 628
Support