آقای دکتر Younes Nourbakhsh

Dr. Younes Nourbakhsh

دانشیار، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181798)

21

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers