آقای دکتر Kamran Feizi

Dr. Kamran Feizi

استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181835)

15
74
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers