آقای دکتر Mir Ali Seyed Naghavi

Dr. Mir Ali Seyed Naghavi

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181919)

50
157
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers