آقای دکتر Ebrahim Naeimi

Dr. Ebrahim Naeimi

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182029)

21
51
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در مدیرکل امور فرهنگی و مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی (1384-1389)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی (1389-1392)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیرکل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی وزارت علوم (1400-1402)