آقای دکتر Alireza Sadeghi

Dr. Alireza Sadeghi

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182035)

5
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers