آقای دکتر Esmaeil Sadri Damirchi

Dr. Esmaeil Sadri Damirchi

دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182092)

37
50
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers