خانم دکتر Parvin Nassiri

Dr. Parvin Nassiri

عضو گروه HSE ,استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182144)

83
48
41
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers