آقای Mahmoud Solouki

Mahmoud Solouki

دانشیار،عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182178)

62
54
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers