خانم دکتر Toktam Mohtashami

Dr. Toktam Mohtashami

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182190)

21
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers