آقای Seyed Ali Azin

Seyed Ali Azin

عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182235)

6
41
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers