آقای Majid Ebrahim Pour

Majid Ebrahim Pour

استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182250)

38
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers