آقای Ahmad Ali Jadidian

Ahmad Ali Jadidian

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182251)

18
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers