سلیمان حسینی نیک | سیویلیکا

سلیمان حسینی نیک

دکترای روانشناسی بالینی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی سلیمان حسینی نیک در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی (هیات تحریریه)

مقالات سلیمان حسینی نیک در کنفرانس های داخلی

بررسی اختلال نقص توجه_ بیش فعالی بر آموزش و یادگیری دانش آموزان
سال 1398
ارائه شده در دومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی