آقای دکتر Ebrahim Ahmadi

Dr. Ebrahim Ahmadi

عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا قزوین

Researcher ID: (182258)

1
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران