خانم Elham Forouzandeh

Elham Forouzandeh

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182260)

114
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers