آقای دکتر Afshin Motaghi

Dr. Afshin Motaghi

عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182275)

42
83
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers