خانم دکتر Parisasadat Ashofteh

Dr. Parisasadat Ashofteh

عضو هیئت علمی دانشگاه قم گروه مهندسی عمران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182293)

30
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers