آقای Hadi Rezaei

Hadi Rezaei

مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182419)

33
18
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers