آقای دکتر Abolghasem Amir Ahmadi

Dr. Abolghasem Amir Ahmadi

استاد ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182491)

50
86
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers