خانم دکتر Somayeh Rahimi

Dr. Somayeh Rahimi

استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182582)

17
7
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers