آقای دکتر kamran nadri

Dr. kamran nadri

دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182608)

10
37
29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs