آقای دکتر Abdolali Poorshasb

Dr. Abdolali Poorshasb

استاد تمام جغرافیای سیاسی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام و رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182722)

1
57
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers