ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Ali reza Azarbakht

Ali reza Azarbakht

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182726)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Ali reza Azarbakht در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Ali reza Azarbakht Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهمبانی پایه محاسبه قابلیت اعتماد لرز ه ای سازه هاششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران1382
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد لرزه ای قاب های بتن مسلح با دیوار برشی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک_فونداسیون_سازهششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1390
3دریافت فایل PDF مقالهاثر نحوه انتخاب شتابنگاشت بر پاسخ دینامیکی شیبهای خاکیششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات اندرکنش خاک - پی - سازه برضریب اصلاح تقاضای عضو در دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجودنهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرپالایش شتاب نگاشت های زمین لرزه براساس شاخصهای شکل طیفی روی پاسخ غیرخطی سیستم های چنددرجه آزادسومین کنفرانس ملی زلزله و سازه1391
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی حاشیه اطمینان درطراحی لرزه ای شالوده ها براساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجودسومین کنفرانس ملی زلزله و سازه1391
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روابط کاهندگی درتطبیق با مجموعه داده های فلات ایرانسومین کنفرانس ملی زلزله و سازه1391
8دریافت فایل PDF مقالهخوشه بندی روابط کاهندگی درارزیابی خطرپذیری لرزه ایسومین کنفرانس ملی زلزله و سازه1391
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای کلیدی چشمه زمین لرزه در شبیه سازی احتمالاتی زمین لرزه بر اساس نرم افزار گسل محدود EXSIMدومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک1391
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کفایت لرزه ای پل بزرگراه طبقاتی صدر با استفاده از روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطیکنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم مهندسی عمران1393
11دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تطبیقی طیف شتاب شهرقزوین با استفاده ازروابط کاهندگی نسل جدیدکنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست1394
12دریافت فایل PDF مقالهتحلیل بیشینه شتاب شهرقزوین ومقایسه آن با آیین نامه 2800کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست1394
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد سنجه های شدت لرزه ای در برآورد پاسخ لرزه ای سازه هاسومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1396
14دریافت فایل PDF مقالهکارایی روش جرم افزوده ی وسترگارد در مطالعه ی موردی سد بختیاری در ایرانهفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1394
15دریافت فایل PDF مقالهتحلیل لرزه ای با استفاده از کاتالوگ ثبت شده و شبیه سازی شده: مطالعه ی موردی شهر تهران، ایرانهفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1394
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدلهای پیش بینی حرکت زمین با استفاده از روش های LLH و EDR برای ناحیه ایرانهفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1394
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی مقادیر طیفی در داده های لرزه ای منطقه زاگرس ایرانهفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1394
18دریافت فایل PDF مقالهمدل جدید پیش بینی جنبش حرکت زمین برای فلات ایران براساس الگوریتم های درست نماییهفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1394
19دریافت فایل PDF مقالهچگونگی کارکرد روش معیار شدت شرطی تعمیم یافتههفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1394
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پایداری روابط کاهندگی نسبت به پایگاه داده های ایرانهفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1394
21دریافت فایل PDF مقالهاهمیت انتخاب شتاب نگاشت در پاسخ لرزه ای سیستم های ثانویههفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1394
22دریافت فایل PDF مقالهSITE-SPECIFIC RESPONSE ANALYSIS VERSUS IMPLEMENTING THE MEAN SHEAR WAVE VELOCITY WITHIN PSHAهشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1398

Ali reza Azarbakht Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهاپسیلون به عنوان شاخصی از شکل طیف شتاب نگاشتمجله ی مهندسی عمران شریف1392
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات اندرکنش خاک پی سازه در ضریب اصلاح تقاضای عضو در دستورالعمل بهسازی لرزه یی ساختمان های موجودمجله ی مهندسی عمران شریف1393
3دریافت فایل PDF مقالهخوشه بندی فازی روابط کاهندگی در تحلیل خطر لرزه یی برای نواحی لرزه خیز ایرانمجله ی مهندسی عمران شریف1393
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی حاشیه ی اطمینان در طراحی لرزه یی شالوده ها براساس دستورالعمل بهسازی لرزه یی ASCE41-06مجله ی مهندسی عمران شریف1394
5دریافت فایل PDF مقالهتفکیک خطر لرزه یی شاخص اتا در طیف های شرطیمجله ی مهندسی عمران شریف1395
6دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ی تاثیر لحاظ عدم قطعیت های عمق رخدادها د رنتایج تحلیل خطر لرزه یی احتمالاتیمجله ی مهندسی عمران شریف1395
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پایداری روابط کاهندگی نسبت به پایگاه داده های ایرانمجله ی مهندسی عمران شریف1396
8دریافت فایل PDF مقالهComparing E-CMS and CMS for Nuclear Design Spectraفصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله1391
9دریافت فایل PDF مقالهA New Peak-Ground-Acceleration Prediction Model by Using Genetic Optimization Techniques for Iranian Plateau Databaseفصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله1392
10دریافت فایل PDF مقالهAssessment of the Safety Margin in the Seismic Design of Foundations Based on ASCE/SEI ۴۱-۰۶ Standardفصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله1393
11دریافت فایل PDF مقالهارائه معیارهایی برای تعیین سطوح عملکرد لرزه ای سازه های فولادی با سیستم باربر جانبی دوگانه با تلفیق شاخص خسارت و تحلیل دینامیکی فزایندهفصلنامه علوم و مهندسی زلزله1398
12دریافت فایل PDF مقالهتعمیم نسل جدید روابط کاهندگی برای پیش بینی بیشینه شتاب زمین با استفاده از روش تحلیل بازنمونه گیری از داده هافصلنامه علوم و مهندسی زلزله1398
13دریافت فایل PDF مقالهAdaptive Fuzzy C-Mean Clustering of Ground Motion Prediction Equationsفصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله1396
14دریافت فایل PDF مقالهSeismic loss assessment: the case study of the power distribution network in Arak city, Iranمجله مهندسی عمران و مصالح کاربردی1399
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روابط کاهندگی در تطبیق با مجموعه ی داده های فلات ایرانمجله ی مهندسی عمران شریف1394
16دریافت فایل PDF مقالهاصلاح فرایند متداول در توسعه ی طیف میانگین شرطی برای انتخاب شتاب نگاشت های سازگارمجله ی مهندسی عمران شریف1393
create: 2 June 2019 - view 654
Support