سیدعلیرضا سبحانی | سیویلیکا

سیدعلیرضا سبحانی

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

معرفی

استان
هرمزگان
شهر
بندرعباس

سمتهای علمی و اجرایی سیدعلیرضا سبحانی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان (عضو هیات علمی)
  • دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی (مدیر مسئول)
  • دوماهنامه پزشکی هرمزگان (هیات تحریریه)

مقالات سیدعلیرضا سبحانی در ژورنال های داخلی

The association between iron status and some immunological factors in the pregnancy
سال 1390
ارائه شده در مجله طب تولید مثل ایران