مینو رجائی | سیویلیکا

مینو رجائی

استاد،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

معرفی

استان
هرمزگان
شهر
بندرعباس

سمتهای علمی و اجرایی مینو رجائی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان (عضو هیات علمی)
  • دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی (هیات تحریریه)
  • دوماهنامه پزشکی هرمزگان (هیات تحریریه)

مقالات مینو رجائی در ژورنال های داخلی

Evaluation the frequency of factor V Leiden mutation in pregnant women with preeclampsia syndrome in an Iranian population
سال 1391
ارائه شده در مجله طب تولید مثل ایران
The imbalance in expression of angiogenic and antiangiogenic factors as candidate predictive biomarker in preeclampsia
سال 1394
ارائه شده در مجله طب تولید مثل ایران
مقایسه اثر قرص میزوپروستول واژینال و اکسی توسین با دوز بالا جهت ختم حاملگی های سه ماهه دوم بارداری
سال 1389
ارائه شده در مجله پزشکی بالینی ابن سینا
Expression of placental growth factor mRNA in preeclampsia
سال 1395
ارائه شده در مجله طب تولید مثل ایران
Investigating causes of infant mortality in hospital of children during 2010-2011 in Bandar Abbas
سال 1393
ارائه شده در مجله علمی ناباروری ایران