ابوالحسن وفائی | سیویلیکا

ابوالحسن وفائی

استاد مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی ابوالحسن وفائی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه صنعتی شریف (عضو هیات علمی)
  • مجله ی مهندسی عمران شریف (سردبیر)
  • مجله ی مهندسی مکانیک شریف (سردبیر)
  • مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف (سردبیر)

مقالات ابوالحسن وفائی در ژورنال های داخلی

نقش و جایگاه فناوری اطلاعات در بخش ساختمان
سال 1378
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
نوآوری در آموزش مهندسی عمران پیشنهاد تاسیس رشته مهندسی ساختمان
سال 1379
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران