علی مقداری | سیویلیکا

علی مقداری

استاد دانشکده مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی علی مقداری در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • مجله ی مهندسی عمران شریف (هیات تحریریه)
  • مجله ی مهندسی مکانیک شریف (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی علی مقداری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه صنعتی شریف (عضو هیات علمی)
  • هشتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران (عضو کمیته علمی - هیات داوران)

مقالات بین المللی علی مقداری

"Social Robotics, Education, and Religion in the Islamic World: An Iranian Perspective", Springer Science and Business Media LLC, (2020), Vol 26, No 5: 2709-2734
"Arash: A social robot buddy to support children with cancer in a hospital environment", SAGE Publications, (2018), Vol 232, No 6: 605-618
"Directing the diffusive motion of fullerene-based nanocars using nonplanar gold surfaces", Royal Society of Chemistry (RSC), (2018), Vol 20, No 1: 332-344
"Human–Robot Interaction in Autism Treatment: A Case Study on Three Pairs of Autistic Children as Twins, Siblings, and Classmates", Springer Science and Business Media LLC, (2017), Vol 10, No 1: 93-113
"RoMa: A Hi-tech Robotic Mannequin for the Fashion Industry", Springer International Publishing, (2017), Vol , No : 209-219
"Young EFL Learners’ Attitude Towards RALL: An Observational Study Focusing on Motivation, Anxiety, and Interaction", Springer International Publishing, (2017), Vol , No : 252-261
"A general closed-form solution for the static pull-in voltages of electrostatically actuated MEMS/NEMS", Elsevier BV, (2017), Vol 90, No : 7-12
"The real-time facial imitation by a social humanoid robot", IEEE, (2016), Vol , No :
"Conceptual design of a social robot for pediatric hospitals", IEEE, (2016), Vol , No :
"Observer based minimum variance control of uncertain piecewise affine systems subject to additive noise", Elsevier BV, (2016), Vol 19, No : 153-167
"Ava (A Social Robot): Design and Performance of a Robotic Hearing Apparatus", Springer International Publishing, (2015), Vol , No : 440-450
"The Effect of Applying Humanoid Robots as Teacher Assistants to Help Iranian Autistic Pupils Learn English as a Foreign Language", Springer International Publishing, (2015), Vol , No : 1-10
"Impact of Humanoid Social Robots on Treatment of a Pair of Iranian Autistic Twins", Springer International Publishing, (2015), Vol , No : 623-632
"Multi-body simulation of a flapping-wing robot using an efficient dynamical model", Springer Science and Business Media LLC, (2015), Vol 38, No 1: 133-149
"Stochastic Robust Hybrid Observer With Applications to Automotive Slip Angle Estimation", American Society of Mechanical Engineers, (2014), Vol , No :
"Optimization of kinematic redundancy and workspace analysis of a dual-arm cam-lock robot", Cambridge University Press (CUP), (2014), Vol 34, No 1: 23-42
"Effects of the van der Waals force, squeeze-film damping, and contact bounce on the dynamics of electrostatic microcantilevers before and after pull-in", Springer Science and Business Media LLC, (2014), Vol 77, No 1-2: 87-98
"Active Vibration Control of a CMOS-MEMS Nano-Newton Capacitive Force Sensor for Bio Application Using PZT", Trans Tech Publications, Ltd., (2012), Vol 628, No : 317-323
"PRI (PALM ROTATION INDICATOR): A METRIC FOR POSTURAL STABILITY IN DYNAMIC NONPREHENSILE MANIPULATION", Kaunas University of Technology (KTU), (2012), Vol 18, No 4:
"Influence of the tip mass on the tip–sample interactions in TM-AFM", Elsevier BV, (2011), Vol 111, No 8: 1423-1436
"Effects of higher oscillation modes on TM-AFM measurements", Elsevier BV, (2011), Vol 111, No 2: 107-116
"Passive Dynamic Object Manipulation: Preliminary Definition and Examples", China Science Publishing & Media Ltd., (2011), Vol 36, No 12: 1711-1719
"Surface defects characterization with frequency and force modulation atomic force microscopy using molecular dynamics simulations", Elsevier BV, (2010), Vol 10, No 2: 583-591
"BIPED HOPPING CONTROL BAzSED ON SPRING LOADED INVERTED PENDULUM MODEL", World Scientific Pub Co Pte Ltd, (2010), Vol 07, No 02: 263-280
"Investigation of the atomic-scale hysteresis in NC-AFM using atomistic dynamics", Elsevier BV, (2010), Vol 42, No 8: 2069-2077
"Robust adaptive backstepping control of uncertain Lorenz system", AIP Publishing, (2010), Vol 20, No 2:
"TWO-DIMENSIONAL ATOMISTIC SIMULATION OF METALLIC NANOPARTICLES PUSHING", World Scientific Pub Co Pte Lt, (2009), Vol 23, No 22: 2695-2702
"Optimal configuration of dual-arm cam-lock robot based on task-space manipulability", Cambridge University Press (CUP), (2009), Vol 27, No 1: 13-18
"Nonlinear dynamic analysis of atomic force microscopy under deterministic and random excitation", Elsevier BV, (2008), Vol 37, No 3: 748-762
"A dynamic object manipulation approach to dynamic biped locomotion", Elsevier BV, (2008), Vol 56, No 7: 570-582
"Dynamic Manipulation of Objects Using Multiple Manipulators", ASMEDC, (2007), Vol , No :
"Electrical Equivalent Circuit of Multi-mode Flexible Beams with Piezoelectric Elements", SAGE Publications, (2007), Vol 19, No 5: 621-627
"A Rigid Body Spring Model to Investigate the Lateral Shift - Restraining Force Behavior of the Patella", IEEE, (2007), Vol , No :
"Two Dimensional Dynamic Manipulation of a Disc Using Two Manipulators", IEEE, (2006), Vol , No :
"Modal Analysis of Metallic Nanocantilevers With FCC Lattice Using Atomic Approximation Method", ASMEDC, (2006), Vol , No :
"Closed-Loop Finite Element Modeling for Analysis of Smart Structures in ANSYS Environment", ASMEDC, (2006), Vol , No :
"Planning of Dynamic Compensation Manipulator Motions for Stability Enhancement of Mobile Manipulators by Soft Computing", ASMEDC, (2006), Vol , No :
"Optimal stability of a redundant mobile manipulator via genetic algorithm", Cambridge University Press (CUP), (2006), Vol 24, No 6: 739-743
"Robust Backstepping Control of Robotic Nurse Unit to Assist Paraplegic Patient", ASMEDC, (2005), Vol , No :
"Surface Modeling of Complicated Geometries with Incomplete Erroneous Data Points-An Extension to B-Spline Approach", IEEE, (2005), Vol , No :
"A Composite Rigid Body Algorithm for Modeling and Simulation of an Underwater Vehicle Equipped With Manipulator Arms", ASME International, (2005), Vol 128, No 2: 119-132
"A Composite Rigid Body Algorithm for Modeling and Simulation of an Underwater Vehicle Equipped With Manipulator Arms", ASMEDC, (2004), Vol , No :
"Design and fabrication of a novel quick-change system", Elsevier BV, (2000), Vol 10, No 7: 809-818
"Optimizing motion trajectories of dextrous fingers by dynamic programming technique", Cambridge University Press (CUP), (1992), Vol 10, No 5: 419-426
"A Variational Approach for Modeling Flexibility Effects in Manipulator Arms", Cambridge University Press (CUP), (1991), Vol 9, No 2: 213-217

مقالات علی مقداری در کنفرانس های داخلی

روش شناسی مدل جریان بهینه انرژی در یک واحد مسکونی
سال 1381
ارائه شده در دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
شناسایی پارامترهای هیدرودینامیکی وسایل نقلیه زیرآبی
سال 1381
ارائه شده در چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
الگوریتم جسم زنجیره ای برای مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی یک خودروی زیر سطحی مجهز به بازوی مکانیکی ماهر
سال 1381
ارائه شده در چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
افزایش پایداری بازوی مکانیکی متحرک با استفاده از جبرانساز دینامیکی
سال 1384
ارائه شده در سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
طراحی و ساخت یک اسفنکتر مصنوعی با استفاده از آلیاژ حافظه دار نیکل تیتانیم-قسمت دوم
سال 1385
ارائه شده در چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
طراحی و ساخت یک اسفنکتر مصنوعی با استفاده از آلیاژ حافظه دار نیکل تیتانیم-قسمت اول
سال 1385
ارائه شده در چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
طراحی مسیر و کنترل‌کننده در منیپولیشن دینامیکی یک کره با استفاده از دو بازوی مکانیکی ماهر
سال 1385
ارائه شده در چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
مقایسه پایداری بازوی مکانیکی متحرک فضایی با در نظر گرفتن افزونگی و بدون افزونگی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
سال 1385
ارائه شده در چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
طراحی مفهومی دستگاه سه‌محورة توانسنجی عضلات کمر در حالت ایزومتریک
سال 1386
ارائه شده در پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
DYNAMIC SIMULATION AND MODELING OF SHARIF HUMANOID ROBOT: A CASE STUDY
سال 1386
ارائه شده در پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
معیار جدید پیش بینی حاشیه تعادل در راه رفتن یک ربات انسان‌نما با استفاده از خط گشتاور صفر
سال 1386
ارائه شده در پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
کالیبراسیون و بررسی دقت و تکرارپذیری دستگاه سنجش گشتاورهای کمری Sharif-LIST
سال 1387
ارائه شده در نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
(IPMC) استفاده از شبکه های عصبی برایشناسایی ماهیچه مصنوعی از نوع کامپوزیت یونی پلیمر - فلز
سال 1387
ارائه شده در شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
(IPMC) دینامیک بسته مکانیزمی موازی نوین , مجهز به ماهیچه مصنوعی از نوع کامپوزیت یونی پلیمر - فلز
سال 1387
ارائه شده در شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
Variational Smooth Motion Design using Machine Vision Registration
سال 1382
ارائه شده در نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
طراحی و امکان سنجی ساخت میکرو گریپر با استفاده از کامپوزیت پلیمر یونی (IPMC) فلزی
سال 1387
ارائه شده در همایش ملی مواد نو
بررسی توانایی مدل های ساده عضلانی ستون فقرات ناحیه کمر در ایجاد شرایط تعادل و پایداری همزمان به ازاء بارهای خارجی وارده
سال 1382
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
آیا مهندسی و علوم انسانی در دانشگاههای صنعتی ایران آشتی ناپذیرند؟
سال 1388
ارائه شده در کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
شبیه سازی اثرات نانومتری در فرایند جابجایی نانوذرات به کمک دینامیک مولکولی
سال 1388
ارائه شده در پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
رهیافت جدید برای پایش و نگهداری خطوط انتقال فشار قوی با استفاده از ربات بندباز
سال 1386
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
Haptic device application in virtual handwriting training
سال 1388
ارائه شده در هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تحلیل تجربی و شبیه سازی حرکت انسان برروی تعادل سنج چرخشی به وسیله بهینه سازی دینامیکی
سال 1388
ارائه شده در هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
Energy Dissipation Mechanism of NC-AFM: Temperature Effect Study
سال 1389
ارائه شده در هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
پایداری رباتهای لامسه ای: گسسته سازی، کوانتیزه، تاخیر زمانی و اثرات اصطکاکی
سال 1390
ارائه شده در نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
تحلیل دینامیکی و طراحی حرکتی یک ربات خزنده بر روی سطح شیب دار
سال 1382
ارائه شده در ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
مدلسازی دینامیکی میکروتیرهای یکسرگیردار تحت نیروی الکترواستاتیک درکل بازه عملکرد
سال 1391
ارائه شده در بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تدوین واسط کاربر نرم افزارLAMMPS برای اهداف نانومکانیک محاسباتی (CEDRA Molecular Dynamics Software
سال 1391
ارائه شده در بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
بهبود پایداری واسط لامسه ای با روش ابداع شده برای تعامل نیرویی در مقایسه با روش مرسوم
سال 1391
ارائه شده در بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعیین بیشینه سفتی مجازی ارائه شده توسط واسط لامسهای با ردیاب مجزا
سال 1391
ارائه شده در بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
Cellular Injection by CNT: Molecular Dynamics Study
سال 1393
ارائه شده در بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
رباتیک شناختی- اجتماعی: رازها و نیازها
سال 1394
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری)
ولتاژ بهینه ماژول های نیمه رسانای ترموالکتریک برای بالاترین نرخ خنک سازی درآلیاژهای حافظه دار
سال 1395
ارائه شده در اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی
طراحی پلتفرم سیار ربات اجتماعی جهت نظارت بر کارگاه های ماشین ابزار
سال 1396
ارائه شده در بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
طراحی و ساخت ربات پرتابگر دیسک سیمرغ
سال 1397
ارائه شده در بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
طراحی و مدل سازی سامانه ی موقعیت دهی یک میکروربات
سال 1398
ارائه شده در بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
طراحی تخمین گر و کنترلر وضعیت برای کوادروتور بر اساس کواترنیونها
سال 1398
ارائه شده در بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
طراحی مفهومی یک ربات اجتماعی برای مداخلات آموزشی درمانی کودکان سرطانی در محیط بیمارستان
سال 1398
ارائه شده در بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
شناسایی سیستم فوق آشوبناک «لو» بر اساس هم زمان سازی با استفاده از محاسبات کسری
سال 1392
ارائه شده در بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
Dynamic Analysis of Flexible Flapping Mechanism Using Bond Graph Approach
سال 1392
ارائه شده در بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
بررسی اثرات هندسه تیپ در تصویربرداری از یک مولکول زیستی با میکروسکوپ نیروی اتمی
سال 1392
ارائه شده در بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
حل مساله پایداری واسط لامسه ای با مدل خطی، یک بعدی و شامل کاربر
سال 1392
ارائه شده در بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک

مقالات علی مقداری در ژورنال های داخلی

آیامهندسی و علوم انسانی دردانشگاه های صنعتی ایران آشتی پذیرند؟
سال 1388
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
فضیلتهای اخلاقی فراموش شده درعلوم ومهندسی : نشرعلم
سال 1389
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
رباتیک اجتماعی شناختی: رازها و نیازها
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
تاثیر ربات های اجتماعی مجازی بر بهبود عملکرد شناختی دانش آموزان در یک عمل هوشمندانه
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه فناوری آموزش
راهبردهای آموزش علوم و مهندسی همگام با زبان اشاره ناشنوایان
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
بررسی اثرات کلینیکی و آموزشی ربات های اجتماعی در فرآیند درمان کودکان سرطانی
سال 1397
ارائه شده در مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
مدلسازی دینامیکی یک ربات بالزن با استفاده از روش باندگراف
سال 1394
ارائه شده در مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
Modeling Flexibility Effects in Robotic Arms Via the Modified ۴x۴ D-H Homogeneous Transformation
سال 1369
ارائه شده در ماهنامه بین المللی مهندسی
Dynamics of Flexible Manipulators
سال 1373
ارائه شده در ماهنامه بین المللی مهندسی
A New Approach for Vibration Analysis of a Cracked Beam
سال 1384
ارائه شده در ماهنامه بین المللی مهندسی
ویژگیهای طراحی و دینامیک روباتهای مزدوج همکار با قفل بادامکی
سال 1373
ارائه شده در دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی
حداقل نمودن دامنه نوسان یک جسم آویخته به انتهای یک ربات در لحظه توقف به روش تحلیلی
سال 1372
ارائه شده در دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی
تعیین میزان رضایت مندی در حالات چهره به کمک شبکه ی عصبی
سال 1400
ارائه شده در مجله ی مهندسی مکانیک شریف
حداقل نمودن دامنه نوسان یک جسم آویخته به انتهای یک ربات در لحظه توقف به روش تحلیلی
سال 1372
ارائه شده در فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی
ویژگیهای طراحی و دینامیک روباتهای مزدوج همکار با قفل بادامکی
سال 1373
ارائه شده در فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی
مروری بر تجربه طراحی و تحلیل گروهی یک چرخش سوار از منظر آموزش مهندسی
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
بررسی تاثیر ربات های اجتماعی دستیار در کلاس های آموزش زبان انگلیسی مدارس ایران
سال 1395
ارائه شده در مجله ی مهندسی مکانیک شریف