آقای دکتر Fakhredin Ashrafizadeh

Dr. Fakhredin Ashrafizadeh

استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182941)

104
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers