آقای Gholamreza Zarei

Gholamreza Zarei

معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183068)

92
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers