خانم دکتر Soheila Shokrolah

Dr. Soheila Shokrolah

Iranian Research Organization for Science and Technology

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183174)

14
6
38
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers