آقای Seyedfoad Ebrahimi

Seyedfoad Ebrahimi

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان

Researcher ID: (183191)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران