آقای مهندس Alireza Taherizadeh

Engineer Alireza Taherizadeh

مدیر علمی پژوهشی سازمان بسیج شهرداری تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183194)

84
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Books

  • کتاب کنترل کیفی و بازرسی جوش و اتصالات جوشی (اساتید دانشگاه) - 1399 - Persian
  • کتاب راهکارهای نوین مدیریت شهری (اساتید دانشگاه) - 1399 - Persian