آقای Soghrat Faghih Zadeh

Soghrat Faghih Zadeh

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183221)

12
65
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers