آقای Keyvan Raeisi

Keyvan Raeisi

استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183259)

91
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers