ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Rahim Ebadi

Rahim Ebadi

استاد گیاه پزشکی، دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183286)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد گیاه پزشکی، دانشگاه صنعتی اصفهان
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Rahim Ebadi در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد گیاه پزشکی، دانشگاه صنعتی اصفهان

سمتهای علمی و اجرایی Rahim Ebadi در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

Rahim Ebadi Conference Papers

Rahim Ebadi Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهNutritional Effects of High Protein Feeds on Growth, Development, Performance and Overwintering of Honey Bee (Apis mellifera L.)مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی1392
2دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ملکه های زنبورعسل اصلاح شد هی منطقه ی مرکزی ایران با ملکه های شاهد در زنبورستان های مختلف استان های تهران، مرکزی، قزوین و اصفهانفصلنامه دامپزشکی1389
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه رگرسیون برخی صفات در 30 رقم زیتون ایرانی و خارجی با استفاده از صفات کمی و کیفیفصلنامه علوم باغبانی ایران1397
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عمل حشرات گرده افشان و زمان کاشت روی کمیت و کیفیت محصول شش رقم آفتابگردان روغنی در منطقه اصفهاندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1376
5دریافت فایل PDF مقالهمطالعه مرفولوژیک زنبور عسل معمولی (Apis mellifera L.) در ایراندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1377
6دریافت فایل PDF مقالهمعرفی بخشی از فون زنبورهای گرده افشان شمال استان فارسدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1377
7دریافت فایل PDF مقالهبرآورد ضریب وراثت پذیری صفات ظاهری و تولید عسل کلنی های زنبور عسل اصفهاندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1379
8دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از خصوصیات الکتروفورتیک پروتئین های قفس سینه در تفکیک جمعیتهای زنبور عسل نژاد ایرانیدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1378
9دریافت فایل PDF مقالهبیولوژی مگس پارازیتویید سن معمولی گندم [Phasia subcoleoptrata L.(Dipt. Tachinidae)] درمنطقه اصفهاندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1380
10دریافت فایل PDF مقالهبرآورد مشخصه های ژنتیکی چند صفت مهم در کرم ابریشم (Bombyx mori L.)دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1380
11دریافت فایل PDF مقالههم بستگی فنوتیپی میان صفات مورفولوژیک و صفات تولیدی در توده زنبوران عسل استان تهراندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1380
12دریافت فایل PDF مقالهنقش نر سترون شده توسط پرتو گاما در مدیریت تلفیقی کنترل شب پره بزرگ موم [Galleria mellonella L. (Lep., Pyralidae)] دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1380
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان کارایی مگس های پارازیتویید سن گندم (Diptera, Tachinidae) و آثار کنترل شیمیایی این آفت، بر گونه غالب آنها در اصفهان دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1380
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شرایط جغرافیایی و اقلیمی در جدایی توده های زنبور عسل کوچک ایراندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1381
15دریافت فایل PDF مقاله تاثیر برخی منابع پروتئینی بر طول عمر، پروتئین و چربی بدن زنبورهای کارگر زنبور عسل اروپایی (Apis mellifera L.)دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1381
16دریافت فایل PDF مقالههم بستگی تولید عسل و صفات مورفولوژیک زنبور عسل در اصفهاندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1381
17دریافت فایل PDF مقالهفعالیت جستجوگری زنبور عسل (Apis mellifera L.)روی ارقام مختلف پیاز و ارتباط آن با مقدار و ترکیب شهد آنهادوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1383
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی چرخه زیستی و میزان تغذیه سوسکCybocephalus fodori minor (Col. :Cybocephalidae )شکارگر سپردار واوی پستهLepidosaphes pistaciae ( Hom. :Diaspididae )دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1385
19دریافت فایل PDF مقالهشناسایی حشرات گرده افشان کلزا در سه رقم مختلف پاییزه و تاثیر آنها روی عملکرد دانه در اصفهاندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1385
20دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گرده افشانی برکمیت و کیفیت بذر سه رقم پائیزه کلزا(Brassica napus L.) در منطقه اصفهان دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1386
21دریافت فایل PDF مقالهتحمل ژنوتیپ های انتخابی پیاز و پلی کراس آنها به تریپس پیاز (.Thrips tabaci Lind) در اصفهاندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1387
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عمل پلی کراس روی ویژگی های زراعی و عملکرد نه نژادگان پیاز در اصفهاندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1387
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر برخی ترکیبات شیمیایی دورکننده روی زنبورعسل (. Apis mellifera L ) در ایستگاه های تغذیه ای در مزرعهدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1387
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی اختلالات رشدی و بازدارندگی رشد تنظیم کننده های پایریپروکسی فن و دیفلوبنزورون در شرایط حرارتی مختلف روی شب پره موم خوار بزرگ(. Galleria mellonella L) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1387
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر حشره کشی عصاره برخی از گیاهان روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات .Callosobruchus maculatus F در آزمایشگاه و کرم برگخوار چغندرقند .Laphigma exigua H در گلخانهدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1386
26دریافت فایل PDF مقالهتاثیر غنی سازی برگ توت با ویتامین ریبوفلاوین بر عملکرد اقتصادی و باروری کرم ابریشم .Bombyx mori Lدر استان گیلاندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1388
27دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عمل حشرات گرده افشان و زمان کاشت روی کمیت و کیفیت محصول شش رقم آفتابگردان روغنی در منطقه اصفهانفصلنامه علوم آب و خاک1376
28دریافت فایل PDF مقالهمطالعه مرفولوژیک زنبور عسل معمولی (Apis mellifera L.) در ایرانفصلنامه علوم آب و خاک1377
29دریافت فایل PDF مقالهمعرفی بخشی از فون زنبورهای گرده افشان شمال استان فارسفصلنامه علوم آب و خاک1377
30دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از خصوصیات الکتروفورتیک پروتئین های قفس سینه در تفکیک جمعیتهای زنبور عسل نژاد ایرانیفصلنامه علوم آب و خاک1378
31دریافت فایل PDF مقالهبرآورد ضریب وراثت پذیری صفات ظاهری و تولید عسل کلنی های زنبور عسل اصفهانفصلنامه علوم آب و خاک1379
32دریافت فایل PDF مقالههم بستگی فنوتیپی میان صفات مورفولوژیک و صفات تولیدی در توده زنبوران عسل استان تهرانفصلنامه علوم آب و خاک1380
33دریافت فایل PDF مقالهبیولوژی مگس پارازیتویید سن معمولی گندم [Phasia subcoleoptrata L.(Dipt. Tachinidae)] درمنطقه اصفهانفصلنامه علوم آب و خاک1380
34دریافت فایل PDF مقالهبرآورد مشخصه های ژنتیکی چند صفت مهم در کرم ابریشم (Bombyx mori L.)فصلنامه علوم آب و خاک1380
35دریافت فایل PDF مقالهنقش نر سترون شده توسط پرتو گاما در مدیریت تلفیقی کنترل شب پره بزرگ موم [Galleria mellonella L. (Lep., Pyralidae)] فصلنامه علوم آب و خاک1380
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان کارایی مگس های پارازیتویید سن گندم (Diptera, Tachinidae) و آثار کنترل شیمیایی این آفت، بر گونه غالب آنها در اصفهان فصلنامه علوم آب و خاک1380
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شرایط جغرافیایی و اقلیمی در جدایی توده های زنبور عسل کوچک ایرانفصلنامه علوم آب و خاک1381
38دریافت فایل PDF مقاله تاثیر برخی منابع پروتئینی بر طول عمر، پروتئین و چربی بدن زنبورهای کارگر زنبور عسل اروپایی (Apis mellifera L.)فصلنامه علوم آب و خاک1381
39دریافت فایل PDF مقالههم بستگی تولید عسل و صفات مورفولوژیک زنبور عسل در اصفهانفصلنامه علوم آب و خاک1381
40دریافت فایل PDF مقالهفعالیت جستجوگری زنبور عسل (Apis mellifera L.)روی ارقام مختلف پیاز و ارتباط آن با مقدار و ترکیب شهد آنهافصلنامه علوم آب و خاک1383
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی چرخه زیستی و میزان تغذیه سوسکCybocephalus fodori minor (Col. :Cybocephalidae )شکارگر سپردار واوی پستهLepidosaphes pistaciae ( Hom. :Diaspididae )فصلنامه علوم آب و خاک1385
42دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گرده افشانی برکمیت و کیفیت بذر سه رقم پائیزه کلزا(Brassica napus L.) در منطقه اصفهان فصلنامه علوم آب و خاک1386
43دریافت فایل PDF مقالهشناسایی حشرات گرده افشان کلزا در سه رقم مختلف پاییزه و تاثیر آنها روی عملکرد دانه در اصفهانفصلنامه علوم آب و خاک1385
44دریافت فایل PDF مقالهتحمل ژنوتیپ های انتخابی پیاز و پلی کراس آنها به تریپس پیاز (.Thrips tabaci Lind) در اصفهانفصلنامه علوم آب و خاک1387
45دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عمل پلی کراس روی ویژگی های زراعی و عملکرد نه نژادگان پیاز در اصفهانفصلنامه علوم آب و خاک1387
46دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر برخی ترکیبات شیمیایی دورکننده روی زنبورعسل (. Apis mellifera L ) در ایستگاه های تغذیه ای در مزرعهفصلنامه علوم آب و خاک1387
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی اختلالات رشدی و بازدارندگی رشد تنظیم کننده های پایریپروکسی فن و دیفلوبنزورون در شرایط حرارتی مختلف روی شب پره موم خوار بزرگ(. Galleria mellonella L) فصلنامه علوم آب و خاک1387
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر حشره کشی عصاره برخی از گیاهان روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات .Callosobruchus maculatus F در آزمایشگاه و کرم برگخوار چغندرقند .Laphigma exigua H در گلخانهفصلنامه علوم آب و خاک1386
49دریافت فایل PDF مقالهتاثیر غنی سازی برگ توت با ویتامین ریبوفلاوین بر عملکرد اقتصادی و باروری کرم ابریشم .Bombyx mori Lدر استان گیلانفصلنامه علوم آب و خاک1388
create: 2 June 2019 - view 2141

Rahim Ebadi annual papers published chart

Contact informations


Share

Top Keywords in Rahim Ebadi papers

Support