آقای دکتر Majid Afyouni

Dr. Majid Afyouni

استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183287)

111
115
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers