ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Parviz Ehsan Zadeh

Parviz Ehsan Zadeh

دانشیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183295)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Parviz Ehsan Zadeh در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان

سمتهای علمی و اجرایی Parviz Ehsan Zadeh در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Parviz Ehsan Zadeh Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهعکس العمل اجزاء عملکرد ارقام نخود زراعی) (Cicer aretinum L به تراکم گیاهی در شرایط دیم خرم آباداولین همایش ملی حبوبات1384
2دریافت فایل PDF مقالهخصوصیات فتوسنتزی ژنوتی پهای مختلف کنجد تحت تاثیر نیتروژناولین همایش ملی دانه های روغنی1388
3دریافت فایل PDF مقالهاثر شوری بر جوانه زنی شش ژنوتیپ بزرکاولین همایش ملی دانه های روغنی1388
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تنش خشکی بر اجزای عملکرد و عملکرد دانه چهار رقم کنجدپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
5دریافت فایل PDF مقالهاثر رژیم آبیاری بر غلظت کربوهیدراتهای محلول و پرولین برگ چهار ژنوتیپ کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیررژیم آبیاری برعملکردواجزای عملکرد دانه دربزرکیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
7دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش خشکی برکلروفیل پرولین و عملکرد دانه چهاررقم کنجد درمنطقه اصفهانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
8دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش خشکی برمیزان آنتی اکسیدان های برگ و برخی ویژگیهای فیزیولوژیک ژنوتیپ های گلرنگ تحت رژیمهای مختلف رطوبتییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محیط برخصوصیات کمی و کیفی عملکردسه ژنوتیپ گلرنگ دراصفهانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیررطوبت خاک برسرعت فتوسنتز خالص غلظت دی اکسیدکربن درون روزنه و هدایت روزنه ای ژنوتیپ های کنجدSesamum indicum L.) درمراحل مختلف رشدودرشرایط گلخانه ایدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
11دریافت فایل PDF مقالهواکنش دوازده توده رازیانه Foeniculum vulgare Mill به تنش خشکی درمرحله جوانه زنیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر استرس اکسیداتیو حاصل از فلز سنگین کادمیوم بر ژنوتیپهای دو گونه اهلی و وحشی گلرنگاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
13دریافت فایل PDF مقالهواکنش های فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی سه ژنوتیپ ایرانی انگور به تنش آبی ایجاد شده توسط پلی اتیلن گلیکول در شرایط درون شیشه ایاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر خشکی خاک بر برخی خصوصیات رشدی یونجهیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
15دریافت فایل PDF مقالهواکنش یونجه نسبت به افزایش شوری محلول خاکیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
16دریافت فایل PDF مقالهعملکرد گندم های تتراپلویید پوشینه دار و ماکارونی تحت تاثیر مقادیر مختلف نتیروژن خاکیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
17دریافت فایل PDF مقالهاثر سایه اندازی روی طبق و برگهای مجاور آن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ در دو رژیم مختلف آبیاریدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سطوح مختلف اشعه UV-B بر رشد و نمو سه رقم کنجد در منطقه اصفهاندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
19دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه چهار رقم کنجددهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
20دریافت فایل PDF مقالهاجزای عملکرد و عملکرد دانه ژنوتیپ های گلرنگ و پاسخ آنها به دو رژیم آبیاریدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
21دریافت فایل PDF مقالهرشد گیاهچه های خرفه و تاج خروس تحت تاثیر دگرآسیبی عصاره آبی رازیانهسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
22دریافت فایل PDF مقالهاثر پرایمینگ بذر و رژیمهای آبیاری بر سبز شدن، عملکرد و اجزاء عملکرد کشت دیم بهاره نخود رقم هاشم در منطقه نورآباد لرستانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی پاسخهای فیزیولوژیک ارقام مقاوم و حساس گلرنگ در استرس آلودگی به کادمیومسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
24دریافت فایل PDF مقالهمقایسه خصوصیات کیفی آرد گندم های پوشینه دار و نوین در پاسخ به رژیم های رطوبتی و نیتروژنشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کم‌آبی بر عملکرد چند ژنوتیپ ذرت (Zea mays L.) در شرایط آب و هوایی اصفهاندومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388

Parviz Ehsan Zadeh Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهاثر رژیم آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و برخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه دارویی کدوی تخم کاغذیفصلنامه علوم باغبانی ایران1390
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد چهار رقم کنجدSesamum indicum L تحت رژیم های رطوبتی خاکفصلنامه به زراعی کشاورزی1390
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر چند ژنوتیپ ذرت:І.فلورسانس کلروفیل، خصوصیات رشد و عملکرد دانهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر رژیمهای مختلف آبیاری بر چند ژنوتیپ ذرت:ІІ عملکرد، اجزای عملکرد دانه و راندمان مصرف آب آبیاریفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر منفی تنش خشکی بر عملکرد گلرنگ از طریق کاهش سطح فتوسنتزکننده و کارایی کوانتومی فتوسیستمIIفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
6دریافت فایل PDF مقالهارتباط عملکرد دانه و میزان روغن بزرک با میزان کلروفیل، پرولین و کربوهیدرات های محلول برگ تحت رژیم های مختلف آبیاریفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
7دریافت فایل PDF مقالهواکنش گندم های تتراپلویید پوشینه دار به تنش کمبود نیتروژن در مقایسه با گندم ماکارونیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
8دریافت فایل PDF مقالهتغییربرخی آنتی اکسیدانت ها درکنجد وارتباط آن با صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه تحت رژیم های مختلف آبیاریفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
9دریافت فایل PDF مقالهارتباط برخی خصوصیات فیزیولوباعملکرد درگلرنگ بهاره دردورژیم آبیاریفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگیهای فیزیولوژیک مرتبط بااثرتنش کمبود آب درژنوتیپ های کنجدSesamum indicum Lفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1392
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شوری آب آبیاری بر برخی صفات فیزیولوژیک و وزن ماده خشک ژنوتیپ های بزرک در مرحله رشد رویشیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1393
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر رژیم های آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود در دو کشت پاییزه و بهاره در استان لرستانفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1394
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پیش تیمار بذر و تیمار های آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود ژنوتیپ هاشم در دو کاشت پاییزه و بهاره در شمال لرستانفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1395
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سالیسیلیک اسید بر رنگ دانه های فتوسنتزی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و اجزای عملکرد سه ژنوتیپ کنجد تحت شرایط مختلف رطوبتیمجله فرآیند و کارکرد گیاهی1398
15دریافت فایل PDF مقالهپاسخ فیزیولوژیکی، آنتی اکسیدانی و عملکرد سه ژنوتیپ رازیانه به استعمال خارجی پرولین در شرایط تنش رطوبتیمجله فرآیند و کارکرد گیاهی1398
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دمای محیط و نیتروژن خاک بر برخی صفات فیزیولوژیکی و تولید ماده خشک در گندم رقم بهار(Triticum aestivum cv. Bahar)مجله فرآیند و کارکرد گیاهی1398
17دریافت فایل PDF مقالهتغییر در غلظت برخی یون های معدنی، فنولوژی و عملکرد نخود در اثر شوری آب آبیاری در کشت گلدانیمجله فرآیند و کارکرد گیاهی1397
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتنش شوری و رژیم آبیاری بر رشد و عملکرد ژنوتیپ های گیاه بزرک مجله فرآیند و کارکرد گیاهی1395
19دریافت فایل PDF مقالهپاسخ های فیزیولوژیکی و رشدی دوازده ژنوتیپ رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) به پتانسیل آب در مرحله ی جوانه زنیمجله فرآیند و کارکرد گیاهی1394
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی پاسخ های فیزیولوژیک و مورفولوژیک چهار رقم انگور ایرانی(Vitis vinifera L.) به تنش خشکی در شرایط درون شیشه ایمجله فرآیند و کارکرد گیاهی1393
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاسخ های آنتی اکسیداتیو به آلودگی کادمیومی خاک و ارتباط آن با برخی صفات فیزیولوژیکی در ژنوتیپ های گلرنگمجله فرآیند و کارکرد گیاهی1392
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات کیفی سه ژنوتیپ گندم دوروم تحت تراکم های مختلف کاشت در اصفهانفصلنامه تحقیقات غلات1393
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی پاسخ های فیزیولوژیک و عملکرد ارقام نخود(Cicer arietinum L.) به رژیم آبیاری و شوری دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1395
24دریافت فایل PDF مقالهاثر شوری و باکتری های محرک رشد بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه گندم تتراپلوئید پوشینه دار در مقایسه با گندم دورومدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1395
25دریافت فایل PDF مقالهاثر تعدیل کنندگی پرایمینگ بذر بر تغییر برخی صفات مورفولوژیک، تغییرات یون های معدنی، عملکرد و اجزای عملکرد رقم آرمان نخود تحت شوری آب آبیاریدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1398
26دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی ویژگی های رشد دو رقم گلرنگ در شرایط آب و هوایی اصفهاندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1382
27دریافت فایل PDF مقالهرشد، عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه ژنوتیپ گندم دوروم تحت تراکم های مختلف کاشت در اصفهاندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1382
28دریافت فایل PDF مقالهعملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گلرنگ و پاسخ آنها به تیمار سایه اندازی روی گل آذین و برگ های مجاور آن در شرایط کشت بهاره در اصفهاندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1385
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات زراعی ژنوتیپ های انتخابی از توده های بومی گلرنگ در دو کشت بهاره و تابستانهدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1385
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط برخی شاخص های رشد و عملکرد پنج هیبرید ذرت در دو رژیم آبیاری در منطقه اصفهان دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1386
31دریافت فایل PDF مقالهانتقال مجدد نیتروژن، غلظت عناصر نیتروژن، پتاسیم و فسفر گندم های دی، تترا و هگزاپلوئید در پاسخ به نیتروژندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1399
32دریافت فایل PDF مقالهعملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گلرنگ و پاسخ آنها به تیمار سایه اندازی روی گل آذین و برگ های مجاور آن در شرایط کشت بهاره در اصفهانفصلنامه علوم آب و خاک1385
33دریافت فایل PDF مقالهرشد، عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه ژنوتیپ گندم دوروم تحت تراکم های مختلف کاشت در اصفهانفصلنامه علوم آب و خاک1382
34دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی ویژگی های رشد دو رقم گلرنگ در شرایط آب و هوایی اصفهانفصلنامه علوم آب و خاک1382
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات زراعی ژنوتیپ های انتخابی از توده های بومی گلرنگ در دو کشت بهاره و تابستانهفصلنامه علوم آب و خاک1385
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط برخی شاخص های رشد و عملکرد پنج هیبرید ذرت در دو رژیم آبیاری در منطقه اصفهان فصلنامه علوم آب و خاک1386
37دریافت فایل PDF مقالهپاسخ چهار دورگه ذرت به کمبود آهن و روی در محلول غذایی در شرایط کشت بدون خاک، I: رشد گیاه و ویژگی های فلورسانس کلروفیل برگفصلنامه علوم آب و خاک1390
create: 2 June 2019 - view 648

Parviz Ehsan Zadeh annual papers published chart

Contact informations

Phone: +98 31 3391 3459

Share

Top Keywords in Parviz Ehsan Zadeh papers

Support