آقای دکتر Bijan boromand

Dr. Bijan boromand

استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183300)

28
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers