فرهنگ جلالی فراهانی | سیویلیکا

دکتر فرهنگ جلالی فراهانی

استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی فرهنگ جلالی فراهانی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تهران (عضو هیات علمی)
  • دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی (هیات تحریریه)

مقالات فرهنگ جلالی فراهانی در کنفرانس های داخلی

تحقیق و توسعه ملی در بخش انرژی
سال 1378
ارائه شده در دومین همایش ملی انرژی
مدل سازی راکتور اتوترمال صنعتی و بررسی تاثیر مشخصات خوراک بر روی توزیع محصولات خروجی
سال 1385
ارائه شده در یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
شبیه سازی واحد بوتادی ان پتروشیمی امیرکبیر
سال 1382
ارائه شده در هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران