آقای دکتر Seyed Morteza Saghaiyan

Dr. Seyed Morteza Saghaiyan

استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183304)

3
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران