آقای Abolfazl Khoshmanesh

Abolfazl Khoshmanesh

دانشیار،گروه علوم قران وحدیث،دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183342)

4
46
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers