عبدالرحمن عالم | سیویلیکا

دکتر عبدالرحمن عالم

استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی عبدالرحمن عالم در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام (هیات تحریریه)
  • فصلنامه دولت پژوهی (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی عبدالرحمن عالم در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تهران (عضو هیات علمی)

مقالات عبدالرحمن عالم در ژورنال های داخلی

بررسی اسطوره شناختی جایگاه ایزدبانوان در جهان فکری- معنوی ایرانیان باستان
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی
بررسی پارادایمی نسبت اخلاق و سیاست در تفکر لاک
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه راهبرد