آقای دکتر saeed haghir

Dr. saeed haghir

دانشیاردانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183408)

7
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers