امین بنایی | سیویلیکا

امین بنایی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی امین بنایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی ارتش (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی (مدیر اجرایی)

مقالات امین بنایی در کنفرانس های داخلی

Diagnostic value of apparent diffusion coefficient measurements in differentiating between benign and malignant glioma tumors
سال 1398
ارائه شده در اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی بیوالکترومغناطیس: فرصت ها و چالش ها

مقالات امین بنایی در ژورنال های داخلی

ارزیابی و بررسی نتایج حاصل از داپلر فراصوتی در مقایسه با آنژیوگرافی تفریقی دیجیتال در تشخیص تنگ شدگی های شریان کاروتید داخلی
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی
ارزیابی دانش، نگرش و عملکرد حفاظت پرتویی کارشناسان رادیولوژی و بررسی ارتباط آن با متغیرهای سن، جنس، سطح تحصیلات و سابقه کار
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی